Uncertainties of Piles Load Transfer Parameters
SUN Bo, ZHANG Lu-lu, WANG Jian-hua
Journal of Shanghai Jiao Tong University . 2008, (11): 1866 -1870 .  DOI: 10.16183/j.cnki.jsjtu.2008.11.025