QP980钢拉伸过程的晶体塑性模拟
    杨浩, 汪华苗, 李大永
    Crystal Plasticity Modeling of Tension Process of QP980 Steel
    YANG Hao, WANG Huamiao, LI Dayong
    上海交通大学学报 . 2021, (11): 1476 -1482 .  DOI: 10.16183/j.cnki.jsjtu.2020.391

沪交ICP备05221
地址:上海市华山路1954号 邮编:200030
电话:021-62933373 传真:021-62933373 E-mail:xuebao3373@sjtu.edu.cn
本系统由北京玛格泰克科技发展有限公司设计开发