C11集装箱船参数横摇运动极值响应分析
    周小宇, 李红霞, 黄一
    Extreme Response Analysis of Parametric Roll of C11 Container Ship
    ZHOU Xiaoyu, LI Hongxia, HUANG Yi
    上海交通大学学报 . 2021, (8): 984 -989 .  DOI: 10.16183/j.cnki.jsjtu.2020.085

沪交ICP备05221
地址:上海市华山路1954号 邮编:200030
电话:021-62933373 传真:021-62933373 E-mail:xuebao3373@sjtu.edu.cn
本系统由北京玛格泰克科技发展有限公司设计开发