CO2激光焊接等离子体图像的三维重建
王永贵,孙大为,蔡艳,朱俊杰,吴毅雄
Three-Dimensional Reconstruction of Plasma Image in CO2 Laser Welding
WANG Yonggui,SUN Dawei,CAI Yan,ZHU Junjie,WU Yixiong
上海交通大学学报(自然版) . 2014, (05): 600 -604 .